Informatyka

classic-480

E-Podręcznik z informatyki


Gotowe prace oraz zapytani uczniowie kierują na adres mailowy:  praceuczniowskie.gim@gmail.com 


      Tekst do sprawdzianu w klasach pierwszych 

Sprawdzian po wykonaniu zapisujemy jako „spr klasa …”przesyłamy na w/w maila wpisując w temacie tytuł (sprawdzian-formatowanie tekstu), a w treści dane ucznia


     Sieci komputerowe 
Pytania

      Adresowanie – pliki do pobrania: Adresowanie
Tabela 1
Tabela 2