Informatyka

Gotowe prace oraz zapytani uczniowie kierują na adres mailowy:  praceuczniowskie.gim@gmail.com 


GIMP– nowa wersja 2.10.18-setup.exe – darmowa aplikacja do pobrania

A tutaj link do oficjalnej strony GIMP-a 

oraz GIMP od podstaw. Kurs

 


Apache OpenOffice  – to jest darmowa aplikacja, za pomocą której będziecie mogli tworzyć dokumenty tekstowe, robić obliczenia w arkuszu a także stworzyć prezentację multimedialną.

Tu jest plik do pobrania Apache OpenOffice

 


Ćwiczenie – kolumny, formatowanie

 


Zagadnienia do kartkówki

wprowadzono 13.09.2019


 

Gotowe prace oraz zapytani uczniowie kierują na adres mailowy:  praceuczniowskie.gim@gmail.com 


      Tekst do sprawdzianu w klasach pierwszych 

Sprawdzian po wykonaniu zapisujemy jako „spr klasa …”przesyłamy na w/w maila wpisując w temacie tytuł (sprawdzian-formatowanie tekstu), a w treści dane ucznia


     Sieci komputerowe 
Pytania

      Adresowanie – pliki do pobrania: Adresowanie
Tabela 1
Tabela 2