Konsultacje dla rodziców
godziny dodatkowe

Nauczyciele klas I – VII                                             aktualizacja 26.02.2018(PDF)

Nauczyciele klas VII oraz II i III oddziałów gimnazjalnych
  aktualizacja 26.02.2018 (PDF)
Psycholog szkolny
  aktualizacja 23.03.2018