Zadania – arkusz >>Excel

Ćwiczenia EXCEL – ćwiczenia sprawdzające

24.04.2020r.


Sprawdzian kl 8 – obliczenia w wartości, sumy i VAT oraz adresowanie


Kartkówka EXCEL – suma_srednia_max_min.xlsx


Ćwiczenia EXCEL – suma_srednia


Zadania EXCEL klasy szóste


Poprawa 1-


Zadania EXCEL klasy szóste