Konkurs Plastyczny na plakat pod tytułem: 11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Regulamin konkursu

Oświadczenie – zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie