Rada rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców:
Bartosz Mikołajczak – przewodniczący
Dominika Stefaniak – wiceprzewodniczący
Anna Jankowiak – skarbnik
Agnieszka Bąk – sekretarz
Sławomir Szymczak – członek rady

Skład Komisji Rewizyjnej:
Anna Rogacka – przewodnicząca
Monika Hyżyk – sekretarz
Krzysztof Hasiński – członek komisji

Skład Rady Rodziców 2021/2022

1a – Kinga Krempulec
1b – Krzysztof Hasiński
2a – Jagoda Konieczna
2b – Sławomir Szymczak
3a – Agnieszka Bąk
3b – Anna Linke
4a – Agnieszka Misiak
4b – Magdalena Szymańska
5a – Anna Rogacka
5b – Dominika Stefaniak
6a – Anna Jankowiak
7a – Monika Gmerek
7b – Monika Hyżyk
7c – Karina Pawlak
8a – Witold Opielewicz
8b – Bartosz Mikołajczak
8c – Anna Kwiatkowska


 Więcej informacji na oficjalnej stronie  Rady Rodziców