Rada rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców:
Bartosz Mikołajczak – przewodniczący
Tomasz Frąckowiak – wiceprzewodniczący
Agnieszka Bąk – sekretarz
Anna Jankowiak – skarbnik
Małgorzata Gronek – członek


Skład Komisji Rewizyjnej:
Barbara Liber-Skarbek – przewodnicząca
Anna Rogacka – wiceprzewodnicząca
Anna Kwiatkowska – członek


W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wchodzą:
I a – Anna Rogacka

I b – Monika Hasińska
II a – Anna Jankowiak
III a – Marzena Bartkowiak
III b – Monika Hyżyk
III c – Sylwia Adamska
IV a – Witold Opielewicz
IV b – Bartosz Mikołajczak
IV c – Anna Kwiatkowska
V a – Barbara Liber-Skarbek
V b – Renata Mieloszyk
VI a – Agnieszka Bąk
VII a – Małgorzata Gronek
VII b – Julita Drożdzińska
Gim. II a – Henryka Błaszczyk
Gim. II b – Janina Stajkowska
Gim. II c – Jolanta Wojciechowska
Gim. III a – Agnieszka Burlaga
Gim. III b – Gabriela Wojciechowska
Gim. III c – Tomasz Frąckowiak


 Więcej informacji na oficjalnej stronie  Rady Rodziców