Rada rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców:
Bartosz Mikołajczak – przewodniczący

Piotr Szewczyk– wiceprzewodniczący
Agnieszka Bąk – sekretarz
Anna Jankowiak – skarbnik
Arkadiusz Kamiński – członek


Skład Komisji Rewizyjnej:
Anna Rogacka – przewodnicząca

Karolina Gałuszka – wiceprzewodnicząca
Renata Mieloszyk – członek


W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wchodzą:
I a – Karolina Gałuszka
I b – Piotr Szewczyk
II a – Anna Rogacka
II b – Małgorzata Berak
III a – Anna Jankowiak
IV a – Mirosława Roszak
IV b – Monika Hyżyk
IV c – Sylwia Adamska
V a – Witold Opielewicz
V b – Bartosz Mikołajczak
V c – Anna Kwiatkowska
VI a – Barbara Skarbek
VI b – Renata Mieloszyk
VII a – Agnieszka Bąk
VIII a – Małgorzata Gronek
VIII b – Beata Ciachowska
Gim. III a – Aneta Podpołucha
Gim. III b – Arkadiusz Kamiński
Gim. III c – Grażyna Jarosiewicz


 Więcej informacji na oficjalnej stronie  Rady Rodziców