Patron, szkolne symbole

Powstanie wielkopolskie było zbrojnym wystąpieniem polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.
Powstanie wielkopolskie jest też ostatnim etapem tak zwanej „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”.

Wybuchło 27 grudnia 1918 roku, w reakcji na demonstracje Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu polskiego pianisty i działacza niepodległościowego Ignacego J. Paderewskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Wielkopolskę z wyjątkiem północnych i południowo-wschodnich jej obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego I wojnę światową z 11 listopada 1918. Było to jedno z dwóch, obok powstania wielkopolskiego 1806 roku, zwycięskich powstań w dziejach Polski.
(źródło Wikipedia)

Powstańcy pochodzący z Dolska lub okolic.

Relacja z uroczystości nadania imienia naszej szkole.

Sztandar  Szkoły


 Logo- jak powstało?

logo_stare_hist logo_hist logo_Gimnazjum_w_dolsku_RGB
Autorka pomysłu – Natalia Sztuk,
Plastyczne opracowanie – Andrzej Hodyl
Komputerowa obróbka – Jacek Woroch

Ostateczna wersja (2015r.)
INTERmedi@ Ł.Czekała T.Frąckowiak