Zestaw podręczników 2023/24

Przypominamy, że większość podręczników jest bezpłatna i uczniowie otrzymają je w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego.

Tylko uczniowie planujący uczęszczać na lekcje religii kupują wskazane w wykazie do tego przedmiotu książki we własnym zakresie.

Zestaw podręczników do religii obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024


Zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024