Zestaw podręczników 2022/23

Przypominamy, że większość podręczników jest bezpłatna i uczniowie otrzymają je w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego.

Tylko uczniowie planujący uczęszczać na lekcje religii kupują wskazane w wykazie do tego przedmiotu książki we własnym zakresie.

Zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023