Rada rodziców

Rada Rodziców 2023/2024

Skład prezydium Rady Rodziców:
– przewodniczący: Bartosz Mikołajczak
– wiceprzewodnicząca: Agnieszka Bąk
– skarbnik: Anna Jankowiak
– sekretarz: Magdalena Szymańska
– członek rady: Marika Wajchert

Skład Komisji Rewizyjnej:
– przewodnicząca: Aneta Jędrzejak
– sekretarz: Magdalena Kukowiecka
– członek komisji: Agnieszka Norberciak

Skład Rady Rodziców 2023/2024
1a – Karina Hasińska
1b – Magdalena Kukowiecka
2a – Agnieszka Norberciak
2b – Marika Wajchert
3a – Kinga Krępulec
3b – Krzysztof Hasiński
4a – Olga Genderka-Plackowska
4b – Aneta Jędrzejczak
5a – Agnieszka Bąk
5b – Karolina Wilczyk
6a – Karolina Gałuszka
6b – Magdalena Szymańska
7a – Bartosz Mikołajczak
7b – Dominika Stefaniak
8a – Anna Jankowiak


 Więcej informacji na oficjalnej stronie  Rady Rodziców

Rachunek bankowy:
62 9084 1013 0200 6695 2000 0001