Rada rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców:
Bartosz Mikołajczak – przewodniczący

Sylwia Adamska– zastępca przewodniczącego
Agnieszka Bąk – sekretarz
Anna Jankowiak – skarbnik
Szymon Wajnert – członek prezydium

Skład Komisji Rewizyjnej:
Anna Rogacka
Renata Mieloszyk
Monika Gmerek

 


 Więcej informacji na oficjalnej stronie  Rady Rodziców