Rada rodziców

Rada Rodziców 2022/2023

Skład prezydium Rady Rodziców:
– przewodniczący: Bartosz Mikołajczak
– wiceprzewodniczący: Monika Hyżyk
– skarbnik: Anna Jankowiak
– sekretarz: Monika Gmerek
– członek rady: Sławomir Szymczak

Skład Komisji Rewizyjnej:
– przewodnicząca: Olga Genderka-Plackowska
– sekretarz: Renata Mieloszyk
– członek komisji: Magdalena Hallas-Płatun

Skład Rady Rodziców 2022/2023
1a – Magdalena Płatun
1b – Marika Wajchert
2a – Kinga Krępulec
2b – Krzysztof Hasiński
3a – Olga Plackowska
3b – Sławomir Szymczak
4a – Arkadiusz Czaczyk
4b – Anna Linke
5a – Renata Mieloszyk
5b – Magdalena Szymańska
6a – Bartosz Mikołajczak
6b – Dominika Stefaniak
7a – Anna Jankowiak
8a – Monika Gmerek
8b – Monika Hyżyk
8c – Zofia Bugała


 Więcej informacji na oficjalnej stronie  Rady Rodziców

Rachunek bankowy:
62 9084 1013 0200 6695 2000 0001