Kadra szkoły

Bartosz Kołakowski – dyrektor szkoły, matematyka, informatyka
Marlena Paszkowiak – wicedyrektor szkoły, ed.wczesnoszkolna
Arleta Szymaniak – ed.wczesnoszkolna
Urszula Kasprzak – ed.wczesnoszkolna
Małgorzata Zastrożna – ed.wczesnoszkolna
Izabela Kowalska – ed.wczesnoszkolna
Aleksandra Grzegorczyk – ed.wczesnoszkolna, wdż
Martyna Marciniak – ed.wczesnoszkolna
Zofia Kowalska – j.polski, biblioteka
Ewa Śmieińska – j. polski, biblioteka
Zdzisława Dłużak – j.polski
Beata Pacyńska – j. angielski
Piotr Mazurek – j.angielski, geografia
Jacek Woroch – zajęcia rozwijające
Lewandowska Beata – fizyka
Magdalena Iwaszczuk – matematyka
Magdalena Gorwa – matematyka
Lidia Kubiak – przyroda, biologia, technika
Maria Schneider – chemia
Katarzyna Mazurek – muzyka, plastyka
Wojciech Dudziński – wych.fizyczne, technika
Beata Kocińska – wych.fizyczne, EDB
Robert Królak – wych.fizyczne
Barbara Furmanowska – religia
Aneta Grzelka – religia
Joanna Michalska – wos, historia
Kosmowski Tomasz – j.niemiecki
Joanna Kaptur-Konieczna – pedagog szkolny, pedagog specjalny
Anna Erbert – logopeda, edukacja wczesnoszkolna, j.angielski
Marzena Bartkowiak – kadry, księgowość, sekretariat
Klaudia Kaźmierczak – sekretariat
Renata Smektała – pielęgniarka szkolna