Kalendarz Szkolny

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021

3. Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022

4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022

6. Egzamin ósmoklasisty:
I. język polski – 24 maja 2022 g.9.00
II. matematyka – 25 maja 2022 g.9.00
III. język obcy – 26 maja 2022 g.9.00

7. Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022

8. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
15 października 2021 – (piątek) po DEN
12 listopada 2021 – (piątek) po 11 listopada – Święcie Odzyskania Niepodległości
7 stycznia 2022 (piątek) po Święcie Trzech Króli
2 maja 2022 – (poniedziałek) dzień flagi RP
24, 25, 26 maja 2022 – egzamin ósmoklasisty
17 czerwca 2022 (piątek) po Bożym Ciele

Ważne uroczystości szkolne:
10-14.01.2022 – Tydzień Patrona
1.06.2022 – Dzień Dziecka

Powiadomienie o ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach pozytywnych – 13.01.2022
Wystawienie ocen – 3.02.2022

Powiadomienie o ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach pozytywnych – 6.06.2022
Wystawienie ocen – 13.06.2022

SPOTKANIA Z RODZICAMI (środy/czwartki):

Tematyka spotkań z rodzicami Termin Odpowiedzialni
1.     Zebranie informacyjne związane z organizacją roku szkolnego, przewidywanymi działaniami wychowawczymi, dydaktycznymi i opiekuńczymi. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły i WSO. Wybory do Rady Rodziców .  8 – 9. 09.2021 Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

2.      Konsultacje dotyczące postępów uczniów w nauce. 20 – 21.10.2021

 

Wszyscy nauczyciele

(według harmonogramu)

3.      Konsultacje dotyczące postępów uczniów w nauce. 8 – 9.12.2021

 

Wszyscy nauczyciele

(według harmonogramu)

4.      Zebranie informacyjne śródokresowe – omówienie wyników nauczania po I półroczu.  16 – 17.02.2022 Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

5.      Konsultacje dotyczące postępów uczniów w nauce. 6 – 7.04.2022 Wszyscy nauczyciele

(według harmonogramu)

6.      Zebranie informacyjne śródokresowe. 11 – 12.05.2022

12.05.2022 (zmiana związana z terminem Bierzmowania)

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas