Kalendarz Szkolny

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.

3. Ferie zimowe 15 – 28 lutego 2021 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.

6. Egzamin ósmoklasisty:
I. język polski – 25 maja 2021 g.9.00
II. matematyka – 26 maja 2021 g.9.00
III. język obcy – 27 maja 2021 g.9.00

7. Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r.

8. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.10.2020 (środa) Dzień Nauczyciela
25-27 maja – egzamin ósmoklasisty
1 czerwca 2021 (wtorek) Dzień Dziecka
4 czerwca 2021 (piątek po Bożym Ciele)

Ważne uroczystości szkolne:
19.01.2020 (wtorek) Dzień Patrona
22.03.2020 (poniedziałek) Olimpiada sportowa

Powiadomienie o ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach pozytywnych – 7.01.2021 r.
Wystawienie ocen – 14.01.2021 r.

Powiadomienie o ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach pozytywnych – 2.06.2020 r.
Wystawienie ocen – 9.06.2020 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI (środy):
22.09.2020
17.11.2020
26.01.2021
13.04.2021