Hymn szkoły

Stajemy szkoło dziś na baczność śpiewać pieśń

Nie chcemy zhańbić cię, lecz sławić imię twe

Jak Kusociński – dzielnym być

Nauką, sportem, pracą żyć

Sławić czynami imię twe

I naśladować Januszu cię

Chcemy z Patrona przykład brać

Zdolność i męstwo Polsce dać

Walczyć dla kraju tak jak on

Kochać rodzinny, wspólny nasz dom