Kalendarz Szkolny

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2018 r.

3. Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.

5. Egzamin gimnazjalistów:
I. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019
II. część mat.-przyr. – 11 kwietnia 2019
III. język obcy – 12 kwietnia 2019

6. Egzamin ósmoklasisty:
I. język polski – 15 kwietnia 2019
II. matematyka – 16 kwietnia 2019
III. język obcy – 17 kwietnia 2019

7. Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.

8. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2 listopada 2019 – Zaduszki (piątek)
10 – 12 kwietnia 2019 – egzamin gimnazjalisty
15 – 17 kwietnia 2019 – egzamin ósmoklasisty
2 maja 2019 (czwartek)

Ważne uroczystości szkolne:
15.10.2018 (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej
11.01.2019 ( piątek) Dzień Patrona
21.03.2019 (czwartek) Olimpiada wiosenna
31.05.2019 (piątek) Dzień Dziecka

Powiadomienie o ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach pozytywnych – 20.12.2018 r.
Wystawienie ocen – 03.01.2019 r.

Powiadomienie o ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach pozytywnych – 31.05.2019 r.
Wystawienie ocen – 07.06.2019 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI (środy):
19.09.2018
14.11.2018
30.01.2019
03.04.2019