Kalendarz Szkolny

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.

3. Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.

6. Egzamin ósmoklasisty:
I. język polski – 21 kwietnia 2020 16 czerwca 2020
II. matematyka – 22 kwietnia 2020 17 czerwca 2020
III. język obcy – 23 kwietnia 2020 18 czerwca 2020

7. Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.

8. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
21-23 kwietnia 2020 16-18 czerwca – egzamin ósmoklasisty
12 czerwca 2020 ( piątek po Bożym Ciele)
14.10.2019 (poniedziałek) Dzień Nauczyciela
01.06.2020 (poniedziałek) Dzień Dziecka

Ważne uroczystości szkolne:
15.01.2020 ( środa) Dzień Patrona
20.03.2020 (piątek) Olimpiada wiosenna

Powiadomienie o ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach pozytywnych – 7.01.2020 r.
Wystawienie ocen – 14.01.2020 r.

Powiadomienie o ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach pozytywnych – 3.06.2020 r.
Wystawienie ocen – 10.06.2020 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI (środy):
18.09.2019
13.11.2019
22.01.2020
01.04.2020