Kalendarz Szkolny

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022

3. Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2023

4. Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023

6. Egzamin ósmoklasisty:
I. język polski – 23 maja 2023 g.9.00
II. matematyka – 24 maja 2023 g.9.00
III. język obcy – 25 maja 2023 g.9.00

7. Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023

8. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
31 października 2022 – (poniedziałek)
2 maja 2023 – (wtorek) dzień flagi RP
23, 24, 25 maja 2023 – egzamin ósmoklasisty
9 czerwca 2023 – (piątek) po Bożym Ciele
21 czerwca 2023 – Dzień z nauczycielem
22 czerwca 2023 – Dzień z wychowawcą

Powiadomienie o ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach pozytywnych – 9.01.2023
Wystawienie ocen – 16.01.2023

Powiadomienie o ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach pozytywnych – 5.06.2023
Wystawienie ocen – 12.06.2023

SPOTKANIA Z RODZICAMI (środy):

Tematyka spotkań z rodzicami Termin Odpowiedzialni
1.     Zebranie informacyjne związane z organizacją roku szkolnego, przewidywanymi działaniami wychowawczymi, dydaktycznymi i opiekuńczymi. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły i WSO. Wybory do Rady Rodziców .  21 – 22. 09.2022 Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

2.   Zebranie informacyjne śródokresowe. 23.12.2022 Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

3.   Zebranie – omówienie wyników nauczania po I półroczu. 25.01.2023 Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

4. Zebranie informacyjne śródokresowe. 17.05.2023 Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Godziny zebrań z podziałem na klasy:Klasy 1-3 – 15.45

Klasy 4-5 – 16.15

Klasy 6-8 – 16.45