Nasze sukcesy

Rok szkolny 2015/2016
W tej zakładce dokumentujemy sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów na forum ponadgimnazjalnym.

Rozstrzygnięcie konkursu „Dopalacze niszczą życie”

Komenda Powiatowa Policji  w Śremie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w ramach projektu „Dopalacze niszczą życie” ogłosiła konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na plakat profilaktyczny dotyczący  przeciwdziałania używaniu dopalaczy.             Do konkursu przystąpiły szkoły z powiatu…
Więcej

Nagroda w konkursie fotograficznym

04 marca Aneta Ratajczak oraz pani dyrektor wzięły udział w konferencji organizowanej przez Lokalną Grupę Działania Gościnna Wielkopolska pt.: „‚Ochrona zasobów i i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w obszarze Gościnnej Wielkopolski – działania lokalne i regionalne”. W trakcie konferencji Aneta z…
Więcej