150 – rocznica powołania do istnienia Kółka Rolniczego w Dolsku

W 150 – rocznicę powołania do istnienia na ziemi dolskiej pierwszego w Wielkopolsce Kółka Rolniczego, młodzież naszego gimnazjum udała się wraz z włodarzem gminy, proboszczem i dyrekcją gimnazjum do Czacza, gdzie tuż przy parafialnym kościele znajduje się nagrobek jednego z założycieli kółka – księdza Jana Wiśniewskiego. Po złożeniu kwiatów przez delegacje, uczniowie zwiedzili kościół parafialny i udali się do Turwi. Tam mieli okazję poszerzyć swe horyzonty z zakresu historii oraz biologii poprzez udział w spotkaniu historyczno – tematycznym, zwiedzenie pałacu gen. Dezyderego Chłapowskiego
oraz spacer po parku ścieżką dydaktyczną.

Autor notatki: Beata Szafraniak