Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor Giwolnemnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 05 października 2010 r. z późn. zm. ustala w roku szkolnym 2016/2017 dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących terminach:

– 31 października 2016,
– 19 kwietnia 2017,
– 20 kwietnia 2017,
– 21 kwietnia 2017,
– 02 maja  2017,
– 16 czerwca 2017

W ustalonych dniach szkoła będzie organizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w takich zajęciach.