WIECZORNICA „PRO MEMORIA”

Dzień 27.12.1918r. zapisał się w dolskiej księdze historii złotymi literami – miał wówczas miejsce wspaniały zryw Wielkopolan, który zakończył się zwycięstwem. Spełniły się marzenia pokoleń, które żyły pod zaborem pruskim – Wielkopolska znów stała się częścią Polski. Datę tę oraz pamięć o bohaterach tamtych dni dolszczanie noszą głęboko w sercach, czemu wyraz dali i w tym roku swym tłumnym uczestnictwem w obchodach 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, które przygotowane zostały z inicjatywy włodarza naszej gminy – pana H. Litka oraz dyrektor gimnazjum – pani B. Wierzbińskiej.

Młodzież uczciła swych duchowych przywódców widowiskiem, któremu przyświecało motto: „Pro memoria”. Podczas spektaklu składającego się z trzech aktów gimnazjaliści mówili o wydarzeniach tamtych dni z perspektywy powstańców ruszających  na żołnierskie drogi oraz ich matek, żon i sióstr, którym niejednokrotnie przyszło zmagać się z odejściem bliskich. Ów rozważania stały się przyczynkiem do ukazania nierozerwalnej „nici”, łączącej przeszłość i teraźniejszość oraz roli autorytetów w życiu młodego człowieka. Całość dopełnił apel poległych oraz prelekcja pana W. Koterby na temat „Wybuchu i przebiegu Powstania Wielkopolskiego”, a także wystawa z Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu zatytułowana „Powstanie Wielkopolskie. Droga Wielkopolan  do Niepodległości”.

Autor notatki: B. Szafraniak


« z 3 »

Zobacz jeszcze zwiastun, który promował wieczornicę