Próba ustanowienia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji!

Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk, Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Dolsku postanowiły przyłączyć się do próby ustanowienia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej organizowanym przez Fundację WOŚP.

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i właśnie tego dnia, ponad 50 uczniów ze szkoły w Dolsku wraz z nauczycielami, strażakami z OSP Dolsk i zaproszonymi gośćmi weźmie udział w akcji promowania nauki pierwszej pomocy. Wydarzenie odbędzie się w świetlicy gimnazjalnej i będzie trwało pół godziny, od 12:00 do 12:30.

Polegać będzie na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na trzech fantomach, przez jak największą liczbę osób. Każdy mieszkaniec naszej gminy może wziąć udział w tej akcji. Wystarczy zarejestrować się wysyłając SMS z nazwiskiem pod nr tel. 604 250 231. Uczestnicy muszą podpisać zezwolenie na utrwalenie, rozpowszechnienie i wykorzystanie wizerunku, ponieważ wydarzenie to zostanie zarejestrowane kamerą i przesłane do Fundacji WOŚP. Zapraszamy!