Przystąpiliśmy do programu SportBonus

Szanowni Państwo!
Nasza szkoła przystąpiła do programu SPORTBONUS, którego idea polega na zaangażowaniu Sympatyków sportu na rzecz rozwoju Klubów i Organizacji sportowych w Polsce. Mechanizm Sportbonus umożliwia zbieranie funduszy i decydowanie na jakie cele zostaną one wydatkowane przez kluby i Organizacje Sportowe. Fundusze gromadzą się jako cash-back, tzw. „zwrotka”, od codziennych zakupów. Tym samym uczestnicy Sportbonus nie ponoszą żadnych kosztów, bo to Partnerzy Handlowi odprowadzają do Programu część otrzymanej zapłaty za zakupy. Co więcej uczestnicy zbierają dla siebie Bonusy, bo zwrotka jest dzielona po połowie pomiędzy wspierany Klub lub Organizację Sportową, a uczestnika.
Aby dofinansować naszą szkołę, wystarczy zarejestrować się na portalu i zacząć robić swoje codzienne zakupy w punktach oznaczonych logo Sportbonus, lub zakupy Internetowe dokonując zakupów poprzez portal sportbonus.pl

link do profilu szkoły: www.sportbonus.pl/klub/szkola_podstawowa_imjanusza_kusocinskiego_w_dolsku-2831