Koszt obiadów w miesiącu XII 2017

Koszt obiadów w miesiącu grudniu 2017 wynosi 16 x 2,80 = 44,80zł.

Prosimy o niezmienianie podanej kwoty, bez wcześniejszego ustalenia z intendentem szkolnym – tel. 607 387 543