Koszt obiadów w miesiącu lutym 2018

Koszt obiadów w miesiącu lutym 2018 wynosi 10 x 2,80 = 28,00zł.

Wpłata do 9.02.2018.

Prosimy o niezmienianie podanej kwoty, bez wcześniejszego ustalenia z intendentem szkolnym – tel. 607 387 543