Międzygminne Forum Wolontariatu

Dnia  26 stycznia 2018 grupa wolontariuszy wraz z opiekunem panią Joanną Kaptur – Konieczną wzięła udział w II Międzygminnym Forum Wolontariatu, które zostało zorganizowane przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Dolsk przez Urząd Miasta i Gminy Książ,  Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związku Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Kultury z Książa. Spotkanie odbyło się tym razem w Szkole Podstawowej w Konarzycach. Na to spotkanie  przybyli uczniowie ze szkół gminy Książ i Dolsk. Celem zorganizowania Forum było  wsparcie już działających kół wolontariatu, grup wolontariuszy, jak również zainspirowanie do działań nowych osób. Zaproszeni wolontariusze, koordynatorzy i organizatorzy wolontariatu mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu o charakterze edukacyjnym i integracyjnym, warsztatach tematycznych, pokazie pierwszej pomocy oraz swego rodzaju forum wymiany doświadczeń.

Autor notatki: J. Kaptur-Konieczna