PLAN  DOWOZÓW I ODWOZÓW  – REKOLEKCJE SZKOLNE – 28.02- 01.03-02.03

PLAN  DOWOZÓW I ODWOZÓW  – REKOLEKCJE SZKOLNE 28.02- 01.03-02.03 – do pobrania PDF 

GODZINY DOWOZÓW DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW POZOSTAJĄ
BEZ ZMIAN!!!!!

28.02.2018 – ŚRODA
                                pan Marek Sikorski

11:15 – Małachowo, MszczyczynKlasy VII – II – III GIMNAZJALNE
12:15 – Małachowo – Klasy I – VI SZKOŁA PODSTAWOWA
12:35 – Mszczyczyn – Klasy I – VI SZKOŁA PODSTAWOWA
13:30 – Mełpin – Klasy II-III GIMNAZJALNE

                               pan Bronek Banaszak

11:15 – Masłowo, Nowieczek, Rusocin, Wieszczyczyn, Drzonek, Pinka, Międzychód, Kotowo – Klasy VII – II – III GIMNAZJALNE
12:15 – uczniowie z kl. II  (Szkoła Podstawowa), Kotowo, Lubiatowo (Szkoła Podstawowa i klasy gimnazjalne)

01.03.2018 – CZWARTEK

                                pan Marek Sikorski
11:15 – Małachowo, Mszczyczyn –  Klasy VII – II – III GIMNAZJALNE

12:15 – Małachowo – Klasy I – VI SZKOŁA PODSTAWOWA
12:35 – Lubiatowo, Kotowo, Mełpin – Klasy I – VI SZKOŁA PODSTAWOWA,  VII – II – III GIMNAZJALNE
13: 10 –  Mszczyczyn plus uczniowie z kl. II (Masłowo)- Klasy I – VI SZKOŁA PODSTAWOWA

                              pan Bronek Banaszak
11:15 – Masłowo, Nowieczek, Rusocin, Wieszczyczyn, Drzonek, Pinka, Międzychód, Kotowo – Klasy VII – II – III GIMNAZJALNE

02.03.2018 – PIĄTEK

                             pan Marek Sikorski
10:30 – Mszczyczyn – Klasy I – VI SZKOŁA PODSTAWOWA

11:30 – Mszczyczyn –  Klasy VII – II – III GIMNAZJALNE
12:30 – Mełpin –  Klasy II – III GIMNAZJALNE

                            pan Bronek Banaszak
10:30 – Małachowo – Klasy I – VI SZKOŁA PODSTAWOWA,  VII – II – III GIMNAZJALNE

11:00 – Lubiatowo, Kotowo, Masłowo, Nowieczek, Rusocin, Wieszczyczyn, Drzonek, Pinka, Międzychód – Klasy I – VI SZKOŁA PODSTAWOWA,  VII – II – III GIMNAZJALNE