Wieczornica upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie

W dniu 8 lutego 2018 w sali widowiskowej w Dolsku odbyła się wieczornica rozpoczynająca obchody 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego w naszej gminie, przygotowana przez panią Ewę Śmieińską przy współudziale pań Beaty Królak i Marty Dworczyk. Przedstawienie uświetniła wystawa prac plastycznych – kartek tematycznie nawiązujących do Powstania Wielkopolskiego wykonanych przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Barbary Wierzbińskiej.

 Na wieczornicę zaproszeni zostali potomkowie powstańców Ziemi Dolskiej. Przybyła również lokalna społeczność, w tym przedstawiciele UMiG, radni, nauczyciele oraz rodzice zaangażowanych uczniów, których w atmosferę zadumy i refleksji nad historią naszej wielkopolskiej ziemi wprowadził przepiękny wystrój wnętrza. Wieczornica zatytułowana „Wielkopolska w powstaniach” była doskonałą lekcją historii i patriotyzmu, jakim wykazali się nasi zacni przodkowie. Występujący przypomnieli, że Wielkopolanie od początku utraty niepodległości przez Polskę walczyli nie tylko zbrojnie o wolność i zrzucenie jarzma niewoli, ale także krzewiąc w świecie rodzimą kulturę, tradycje, muzykę i taniec, co także pokazali nasi uczniowie, którzy pod okiem pani Beaty Królak i pani Marty Dworczyk przepięknie zatańczyli mazura.

Przedstawienie w wykonaniu młodzieży z trzecich i drugich klas gimnazjalnych zostało bardzo dobrze przyjęte przez zgromadzoną publiczność, która nie szczędziła występującym uczniom oklasków. Na zakończenie oddano cześć wszystkim powstańcom
z Ziemi Dolskiej w „Apelu poległych”. Uroczystość ta wywarła na zebranych wielkie wrażenie, wywołała wzruszenie i wprowadziła w nastrój zadumy.

Autor notatki: E. Śmieińska