PODSUMOWANIE KONKURSU „KSIĄŻKOMANIA”

Uczniowie klas II gimnazjum brali udział w konkursie „KSIĄŻKOMANIA” organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Jego celem było popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży poprzez wprowadzenie w przestrzeń dydaktyki wartościowych tekstów kultury, pobudzanie twórczego myślenia, doskonalenie umiejętności językowych uczniów, a także motywowanie ich do wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych. Uczestniczący w nim młodzi ludzie mieli bowiem za zadaniem nakręcenie krótkometrażowego filmu promującego wybraną przez siebie pozycję książkową. Naszą szkołę w konkursowych zmaganiach reprezentował film wykonany przez uczniów kl. II c. Otylia Jankowiak, Wiktoria Szałata oraz Mikołaj Wojciechowski przygotowali spot reklamowy dzieła literackiego „Znak czterech”. Uczniowie ci wraz z opiekunami p. B. Szafraniak oraz  J. Worochem zostali zaproszeni  na podsumowanie konkursu, w trakcie którego mieli okazję wysłuchać prelekcji prof. UAM dr hab. Mikołaja Jazdona z Instytutu Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM w Poznaniu pt. „Baśnie na kartach i na taśmie. O pewnych tajemnicach adaptacji filmowych” oraz obejrzeć zwycięskie filmy, a tym samym poszerzyć swą wiedzę z zakresu filmowego rzemiosła jak również uczestniczyć w XXII Targach Edukacyjnych w Poznaniu.

Autor notatki: B. Szafraniak