Przedstawienie z okazji Dnia Kobiet

8 marca Koło Artystyczne pod opieką pani Katarzyny Mazurek zaprezentowało przedstawienie z okazji Dnia Kobiet.