Edukacja dla bezpieczeństwa w remizie OSP w Dolsku

Nietypowa lekcja z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” odbyła się w poniedziałek 21 maja w remizie OSP w Dolsk Uczestniczyły w niej klasy trzecie gimnazjalne Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku wraz z nauczycielem EDB p. Jackiem Worochem. Uczniowie dowiedzieli się jak i przy pomocy jakiego sprzętu strażacy ratują zdrowie i życie oraz dowiedzieli się jakie są ich obowiązki oraz jakie stawia się przed nimi zadania.
Lekcja nie była tylko pokazem, ale i sprawdzeniem wiedzy już nabytej przez uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Druga część lekcji poświęcona była prezentacji sprzętu hydraulicznego, gaśniczego, ochrony indywidualnej i umundurowania bojowego strażaków. Strażacy pokazali siłę urządzeń hydraulicznych i skuteczność pił spalinowych. Uczniowie mogli założyć aparaty powietrzne służące do wejścia do zadymionych pomieszczeń i poczuć ich ciężar oraz pooddychać powietrzem z butli.

Autor notatki: J. Woroch


« z 2 »