Inscenizacja słowno-muzyczna „Bez tej miłości nie można żyć”