Ogólnopolski Tydzień Kariery – konkurs literacki dla klas VIII

Serdecznie zapraszamy  do wzięcia udziału  w konkursie literackim uczniów klas VIII polegającym na przeprowadzeniu i napisaniu wywiadu z osobą mającą ciekawą pasję

„PASJA, POWOŁANIE, PROFESJA”

Pracę należy napisać komputerowo, maksymalnie 2 strony A4, czcionka Times New Roman 12, marginesy „normalne”, opcje interlinii 1,0 lub 1,15.

Termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników: do 22 listopada 2019 roku pani Joanny Kaptur-Koniecznej.

Praca konkursowa powinna być podpisana – imię i nazwisko uczestnika, klasa. Należy również dołączyć odpowiednie zgody  – złączniki do regulaminu dostępny na stronie szkoły.

Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu, który dostępny jest  na stronie internetowej naszej szkoły oraz  u organizatora.

regul.wywiad.dolsk