Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w akcji „Opatrunek na Ratunek”.

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w akcji „Opatrunek na Ratunek”.