Spotkanie z policją

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci 20 stycznia br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Dolsku uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Komisariatu Policji z Książa, panem Mateuszem Snelą i panem Zbigniewem Barczem. Prowadzący spotkanie zwracali uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w czasie ferii. Przypominali zasady poruszania się na lodowiskach, na nartach itp. Goście zwrócili również uwagę na temat zachowań niestosownych w czasie lekcji czy podczas przerw oraz agresji rówieśniczej.