Forum Wolontariatu

Dnia 19 lutego 2020 trzy osobowa grupa wolontariuszy wraz z opiekunem panią Joanną Kaptur – Konieczną i panem dyrektorem Wojciechem Dudzińskim wzięli udział w IV Międzygminnym Forum Wolontariatu, które zostało zorganizowane przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Dolsk przez Urząd Miasta i Gminy Książ, Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związku Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Kultury z Książa. Spotkanie odbyło się tym razem w Szkole Podstawowej w Chrząstowie i przebiegało pod hasłem EKOLOGIA. Na to spotkanie oprócz nas przybyli uczniowie ze szkół gminy Książ Wielkopolski. Celem zorganizowania forum było wsparcie już działających kół wolontariatu, grup wolontariuszy, jak również zainspirowanie do nowych działań. Zaproszeni wolontariusze, koordynatorzy i organizatorzy wolontariatu mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu o charakterze edukacyjnym i integracyjnym, warsztatach tematycznych i debacie. Na zakończenie forum przedstawiciele wolontariuszy ze szkół wraz z dyrektorami i organizatorami posadzili dęba Grzegorza. Było to kolejne forum, w którym uczestniczyliśmy i na pewno nie ostatnie.