„Nim wstanie jutrzenka wolności…”

 Dnia 21 lutego 2020 roku w sali widowiskowej w Dolsku odbyła się wieczornica poświęcona 101 rocznicy zakończenia zwycięskiego powstania wielkopolskiego oraz 100 rocznicy ufundowania sztandaru przez mieszkańców Dolska.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Włodarzy Gminy na czele z panią Barbarą Wierzbińską, burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk. Na widowni licznie zgromadzili się mieszkańcy miasta i okolic oraz rodziny powstańców, którzy uświetnili swoją obecnością tę uroczystość. Przybyłych gości przywitała serdecznie pani Ewa Jakubiak, nauczyciel j. polskiego ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku.

Następnie rozpoczęła się pierwsza część uroczystości, którą przygotowali uczniowie klas siódmych ze Szkoły Podstawowej w Dolsku pod kierunkiem polonistki, pani Ewy Jakubiak i pani Katarzyny Mazurek, nauczyciela muzyki
i plastyki.

Młodzi adepci sztuki teatralnej przedstawili montaż słowno-muzyczny, którego celem było przypomnienie i przybliżenie genezy oraz okoliczności zwycięskiego zrywu niepodległościowego. Występy uczniów były przeplatane pokazem multimedialnym i współczesną muzyką, nawiązującą do powstania wielkopolskiego. Nie zabrakło też pieśni legionowych oraz Roty, do której śpiewu włączyli się zaproszeni goście. Dodatkową atrakcją był pokaz filmowy do znanej melodii, ukazujący piękno Dolska  – „małej ojczyzny” – na tle Polski.

Wykonawcy stanęli na wysokości zadania, za co otrzymali gromkie brawa publiczności oraz podziękowania pana dyrektora Szkoły, Wojciecha Dudzińskiego. Przy tej okazji słowa wdzięczności należą się pani Ewie Śmieińskiej, nauczycielowi j. polskiego z SP Dolsk, za pomoc
w przygotowaniu  biało – czerwonej  scenografii oraz panu Jackowi Worochowi, nauczycielowi informatyki z SP Dolsk i uczniom: Marcinowi Stajkowskiemu i Piotrowi Płatunowi, za przygotowanie techniczne i nagłośnienie całego przedstawienia, a także panu Bartoszowi Kołakowskiemu, nauczycielowi informatyki i matematyki, za pomoc w realizacji wydarzenia.

Po występach siódmoklasistów, nastąpiła druga część uroczystości poświęcona setnej rocznicy ufundowania sztandaru przez mieszkańców Dolska. Do sali wprowadzono sztandar Bractwa Kurkowego w Dolsku. Następnie głos zabrał pan Henryk Litke, członek Zarządu, który opowiedział o działalności stowarzyszenia oraz zaangażowaniu jej członków, dzięki którym został odnowiony sztandar ufundowany przez mieszkańców Dolska w pierwszą rocznicę odzyskania Niepodległości.

Niecodzienną atrakcją była możliwość obejrzenia wystawy trofeów Bractwa Kurkowego z Dolska. Historię bractwa w Dolsku przybliżył jego prezes, pan Jan Ciszewicz, który z dużym zaangażowaniem opowiedział zebranym o trofeach wystrzelanych na turniejach w całym kraju.

W dalszej części programu zaśpiewali pani Iwona Jurga, pan Bartosz Kołakowski oraz pan Lech Nawrocki, który oprócz śpiewu, również akompaniował na gitarze. Utwory takie jak: „Nim wstanie dzień”, „Biały krzyż”, czy „Deszcz, jesienny deszcz” zachęciły widownię do wspólnego śpiewu.

Wieczornicę zakończył utwór pt. „Kocham Cię Polsko”,  w wykonaniu  Ewy Opielewicz, uczennicy klasy szóstej ze Szkoły Podstawowej
w Dolsku. Młodej, utalentowanej artystce otuchy dodawały oklaski publiczności.

Wieczór został uroczyście podsumowany na dolskim rynku, gdzie pamięć Bohaterów uczczono salwą armatnią oraz pokazem sztucznych ogni.

Autor notatki  Ewa Jakubiak
zdjęcia: M.Szymańska (Biblioteka w Dolsku), Wojciech Dudziński


« z 2 »