Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W związku ze zmianą terminów egzaminu ósmoklasisty (16-18 czerwca 2020), zmieniły się dni wolne od zajęć dydaktycznych, w tych dniach nie będzie prowadzona nauka zdalna.
Przypominamy również, że dniem wolnym od zajęć jest 12 czerwca 2020 (piątek po Bożym Ciele).
Cały harmonogram znajduje się w tym miejscu: Kalendarz szkolny