ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I POŻEGNANIE KLASY VIII