PROGRAM DLA SZKÓŁ – MLEKO W SZKOLE

Proszę o zapoznanie się z informacjami z załącznika.
Podczas zebrania z rodzicami będzie możliwość zgłoszenia dziecka na udział w programie.
Mleko Zgoda rodziców