Konkurs „Z klasą śpiewam dla Polski”.

Regulamin konkursu „Z klasą śpiewam dla Polski”

1. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów klasowych I -VIII Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku.
2. Konkurs polega na przygotowaniu i nagraniu przez klasę wybranego utworu o tematyce patriotycznej w formie video.
3. Do filmu należy dołączyć formularze zgody na upublicznienie wizerunku podpisane przez rodziców/opiekunów każdego z uczniów widocznych na teledysku.
4. Dwa najciekawsze nagrania zostaną nagrodzone i promowane na tegorocznych miejskich obchodach rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj.
5. Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowo trzech wyróżnień.
6. Ocenie podlegać będą:
• ogólne wrażenie
• dobór repertuaru
• zaangażowanie klasy w projekt
• ocenie podlegają wyłącznie prace dostarczone w terminie do 4 listopada

ZOBACZ: Plakat i regulamin