Młodych artystów inspirował impresjonizm i słuchanie preludiów fortepianowych C. Debussy

Zwycięsko wyrazili swoje emocje w sztuce

Uczniowie klas siódmych naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”. Koordynatorem konkursu w szkole była pani Katarzyna Mazurek, nauczyciel plastyki i muzyki.

Obrazy młodych artystów powstały przy muzyce C. Debussyego po obejrzeniu prezentacji o malarstwie impresjonistycznym. Posty z gotowymi  pracami dotarły do 10.638 osób. W sumie oddano na nie 481 głosów.

Nagrodę Eksperta otrzymała praca plastyczna uczennicy, Jagody Wojtkowskiej z klasy 7c. Jury doceniło oryginalny dobór kolorów, swobodę kompozycji i uzyskaną świeżość, dzięki użyciu białych akcentów. Eksperci zwrócili też uwagę na ciekawe zastosowanie różnych technik pociągnięć pędzla, kresek i metod nakładania koloru. W uzasadnieniu dostrzeżono takie elementy jak przedstawienie barwnych plam, światła oraz cienia, co zdaniem jury oddaje osobiste emocje młodej autorki pracy i co ważne jest inspirowane malarstwem impresjonistycznym. Warte podkreślenia jest wyjście poza fotograficzne odwzorowywanie rzeczywistości w stronę abstrakcji, czyli osobistego, twórczego operowania barwami.

Zwycięzcą internautów została praca plastyczna uczennicy, Karoliny Pachurki z klasy 7a. Oddano na nią 63 głosy.

Gratulujemy zwyciężczyniom i wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

Autor notatki: Katarzyna Mazurek