Akcja Zabierz5zLasu.

Szkolny Klub Wolontariatu serdecznie dziękuje wszystkim uczniom (oraz ich pomocnikom), którzy zaangażowali się w akcję #Zabierz5zLasu. Dzięki Wam udało się oczyścić ze śmieci lasy, pola i ścieżki w naszej okolicy, m.in. w lasach w Trąbinku, Miranowie, Studziannie i Lubiatówku, na drodze od tzw. Rogacza do Kotowa, na poboczu ul. Podrzekta, w parku w Dolsku i w pobliżu kanału Obry w Małachowie. Zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji podczas kolejnych spacerów – razem posprzątajmy naszą małą ojczyznę!