Odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać w sekretariacie szkoły od dnia 9 lipca 2021 w godzinach 9-13.