Sezon zimowego dokarmiania ptaków rozpoczęty.

Naszą szkołę w dniu 17 listopada odwiedziły Panie z Nadleśnictwa Piaski, które przeprowadziły zajęcia dla dzieci o zimowym dokarmianiu zwierząt. Uczniowie klas pierwszych wysłuchały prelekcji, podczas której edukatorki Nadleśnictwa Piaski wyjaśniły, jakie zwierzęta potrzebują naszej pomocy zimą. Najwięcej uwagi poświęcono ptakom. Okazało się, że prawie na każdym podwórku jest karmnik, jednak najmłodsi nie zawsze wiedzą jak nazwać przylatujących po pokarm gości. Wyjaśniono dzieciom jakie gatunki przylatują do naszych karmników i czym można je dokarmiać.

Podczas kolejnej części zajęć, dzieci malowały karmniki, które zostaną umieszczone na terenie szkoły. Przed dziećmi z klas pierwszych odpowiedzialne zadanie. Przez cały okres zimowy będą odpowiedzialne za dokarmianie naszych skrzydlatych przyjaciół. Dzieci wiedzą, że kiedy rozpoczną dokarmiać ptaki, to nie mogą przerwać aż do wiosny! To ważna zasada, gdyż ptaki szybko zapamiętują miejsce, gdzie jest pokarm.

Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały prezent od Nadleśnictwa – kule do dokarmiania ptaków, które na pewno zostaną przez nas wykorzystane.

Joanna Michalska