BohaterOn- włącz historię.

Uczniowie klasy 7B, 7C oraz 8A  w ramach godzin wychowawczych wzięli udział w akcji ”BohaterOn- włącz historię”.

Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

W ramach projektu przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze na temat Powstania Warszawskiego, na których wykorzystano materiały edukacyjne i scenariusze przesłane przez organizatorów akcji.

Zwieńczeniem lekcji poświęconych rozbudzaniu patriotyzmu w naszych uczniach było pisanie kartek do Powstańców zawierających słowa uznania, życzenia i podziękowania za Ich poświęcenie i narażanie życia, by dziś Polska mogła być wolna. Wszystkie kartki zostały przesłane żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego.

 

Fotorelacja poniżej:

https://www.canva.com/design/DAEvt6qHZ0M/iw_QzYVKG9RUQSoNSQAWSQ/watch?utm_content=DAEvt6qHZ0M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton