Wypoczynek letni w Międzywodziu.

W związku z zamiarem zorganizowania z udziałem jednostek pomocniczych Gminy Dolsk wypoczynku letniego – kolonii letniej profilaktycznej (sportowo – rekreacyjnej) nad morzem w miejscowości Międzywodzie w terminie 17 do 26 lipca 2022r. (9 dób) dla młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Dolsk – uczniów klas od IV do VIII prosimy o informację zwrotną w przypadku zainteresowania tego rodzaju wypoczynkiem dla Państwa dzieci. Opiekunami na kolonii będą nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych w gminie Dolsk, transport odbędzie się autobusem szkolnym.

Koszt pobytu jednego uczestnika to ok. 1.300 zł (pobyt, wyżywienie, dojazd, opieka, ubezpieczenie itd…) Około 30% (400 zł) w/w kwoty zostanie dofinansowane ze środków MGKRPA w Dolsku.
Tak więc koszt wypoczynku dla każdego uczestnika z uwzględnieniem dofinasowania to ok. 900 zł.

Prosimy o informację zwrotną do szkół (Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku nr tel. 61 28 25 122 lub Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie nr tel. 61 28 25 828)
natomiast uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminach ościennych prosimy zgłaszać w UMiG Dolsk pod nr tel. 61 28 25 001 do 11 lutego 2022r.

Wypoczynek zostanie zorganizowany dla grupy minimum 40 osób, w przypadku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników rodzice zgłoszonych uczniów będą zobowiązani w dalszej kolejności podpisać umowę oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł na poczet wypoczynku letniego.

W przypadku większej liczby zgłoszeń decydować będzie kolejność podpisania umowy.