Harmonogram zwrotu podręczników szkolnych.

Harmonogram odbioru podręczników szkolnych w roku szkolnym 2022/2023
Podręczniki i inne pożyczone książki należy oddać w bibliotece szkolnej.

TERMINY ZWROTU:

poniedziałek – 12.06.23
8A – 8:05 1 lekcja – chemia
8B – 10:00 3 lekcja – chemia
8C – 11:00 4 lekcja – historia
7A – 12:00 5 lekcja – historia

wtorek – 13.06.23
6A – 8:05 1 lekcja – wf.
6B – 9:00 2 lekcja – j. polski
5A – 10:00 3 lekcja – biologia
5B – 11:00 4 lekcja – wf.

środa – 14.06.23
4A – 9:00 2 lekcja – przyroda
4B – 10:00 3 lekcja – g.wych.
1A,1B – 11:00 4 lekcja

czwartek – 15.06.23
2B,3B – 10:00 3 lekcja
2A,3A – 11:00 4 lekcja

Klasy I – III
Uczniowie zanoszą podręczniki do swojego wychowawcy.
Po skompletowaniu wszystkich podręczników całej klasy należy je oddać do biblioteki.
Proszę o ułożenie książek wg kolejności alfabetycznej uczniów. Należy zwrócić także podręczniki do j. angielskiego bez zeszytów ćwiczeń oraz wszystkie inne książki pożyczone z biblioteki szkolnej.