I Międzygminny Konkurs Ortograficzny Dolsk – Książ Wlkp.

       W miniony czwartek po południu w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku zorganizowano I Międzygminny Konkurs Ortograficzny Dolsk – Książ Wlkp. W tej arcytrudnej dyscyplinie, jaką jest ortografia rywalizowało ze sobą ponad dwadzieścioro uczestników z Dolska, Książa Wlkp. i Mchów.  Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu, na który składało się szereg różnorodnych zadań. Młodzież musiała wykazać się nie tylko znajomością reguł ortograficznych, ale także znać popularne przysłowia, zawierające wyrazy o trudnej pisowni czy też znać zasady interpunkcji, aby poprawnie zastosować je we wcale niełatwych sytuacjach składniowych. Towarzyszyły temu spore emocje.

       W czasie, kiedy jury sprawdzało i oceniało prace konkursowe młodzież, w oczekiwaniu na werdykt, w świetlicy szkolnej mogła obejrzeć wybrany przez siebie film.

     W wyniku rywalizacji I miejsce przypadło w udziale gościom. Zdobyła je Irmina Maciejewska z Książa Wlkp., II miejsce zajął Aleksander Jurga z Dolska, a III jego kolega z tej samej szkoły – Kamil Królik.

       Uczniów i nauczycieli z sąsiedniej gminy zapraszamy do Dolska za rok na kolejną edycję ortograficznych zmagań, a tegorocznym zwycięzcom gratulujemy!.

Autor notatki: Z. Dłużak