TV-GimNews – „Bądźcie dobrzy, jeśli potraficie”

Przygotowany przez nas film, któremu przyświecało motto: „Bądźcie dobrzy, jeśli potraficie” stanowi specjalne wydanie szkolnej telewizji „Gimnews”. Nasi spikerzy postanowili porozmawiać z przedstawicielami różnych środowisk, aby uzyskać informacje na temat szeroko pojętego dobra. W tym też celu udali się do włodarza naszej gminy, dyrekcji gimnazjum, przedszkolaków z miejscowego przedszkola oraz świetlicy szkolnej, by porozmawiać z rówieśnikami na temat frapującego ich pojęcia. Wywiady zostały zaś wzbogacone piosenką, do której tekst napisała jedna z naszych uczennic. Najbardziej ucieszyło nas jednak to, że wszystkie przejawy dobra, o których mówili nasi rozmówcy są udziałem całej społeczności naszego gimnazjum.

Autor notatki: B. Szafraniak