Geograficzny konkurs „POLSKA-MÓJ KRAJ OJCZYSTY”

         Dnia 20 maja 2016 roku odbył się szkolny etap konkursu geograficznego, w którym udział wzięło 13 uczniów klas III . Konkurs wiedzy o Polsce miał za zadanie rozwinąć zainteresowania naszej młodzieży swoim krajem ojczystym, a zawierał zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte z zakresu geografii fizycznej, społecznej oraz gospodarczej. Gimnazjaliści musieli zatem posiadać wiedzę dotyczącą m.in. województw, krain geograficznych, miast Polki, struktury narodowościowej oraz szeroko rozwijanej sfery usług.

Oto laureaci:

III miejsce: K A M I L   K R Ó L I K
II MIEJSCE: A D A M   W A W R Z Y N I A K
I MIEJSCE: F R A N C I S Z E K   H O D Y L 

Gratulacje  !!!

Autor notatki: M. Sławek