Sukces w Karolewie!

03 czerwca 2016r. w Pałacu  w Karolewie został przeprowadzony konkurs  z cyklu „POZNAJ SWOJE ŚRODOWISKO” pod hasłem : ROŚLINY DZIKO ROSNĄCE. Była to już IX edycja konkursu organizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie  Przyrodnicze „Borek”. Zakres wiadomości i umiejętności obejmował rozpoznawanie, występowanie, wygląd, biologię, znaczenie i wykorzystanie 25 gatunków dziko rosnących roślin z naszego otoczenia( pola, ogrody, rowy, miedze itp.)

Pierwsze miejsce w kategorii gimnazjum zdobyła nasza uczennica  – Katarzyna Adamczak kl.Ib , a czwarte (z taką samą jak miejsce III liczbą punktów, lecz gorszym czasem) – Marcelina Miazga kl.Ib. Dziewczyny zostały wyłonione i zakwalifikowały się do finału w Borku podczas eliminacji szkolnych tego konkursu, który został przeprowadzony w maju. Wzięli  w nim również udział: Przemysław Nowak kl.Ib, Adam Wojciechowski kl.Ib, Zuzanna Pachurka kl. IIb oraz Aneta Ratajczak kl.IIIc.

Wszystkim dziękuję za chęci i podjęty trud nauki a zwyciężczyni  jeszcze raz gratuluję;)

 Autor notatki:  Anna Ważbińska-Busz