Plan lekcji 2016/2017


Plan zajęć na nowy rok szkolny znajduje się w menu uczniowie na stronie głównej serwisu albo lub w aplikacji „idziennik


KLASY I

           Uczniowie klas I na pierwszej lekcji wychowawczej otrzymają kody dostępów do idziennika, natomiast rodzice odbierają swoje kody dostępu na zebraniach z rodzicami (gdyby rodzic był nieobecny na zebraniu musi osobiście odebrać kody u wychowawcy).

           Instrukcję korzystania z aplikacji idziennik uczniom klas I przedstawią wychowawcy klasowi oraz nauczyciel informatyki na pierwszych zajęciach.

           Instrukcję korzystania z aplikacji idziennik rodzicom uczniów klas I przedstawią wychowawcy klasowi na pierwszym zebraniu w dniu 14 września 2016 r. Podczas tego zebrania w pracowni komputerowej dyżurować będzie nauczyciel informatyki, który będzie służył pomocą przy pierwszym logowaniu.