OTK – roztrzygnięcie konkursów

Dnia 8 listopada 2016 roku podsumowano dwa konkursy szkolne, które zostały zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Pierwszy był to  konkurs fotograficzny na temat „Pokaż swoją pasję”. Zadaniem uczniów było sfotografowanie swoich zainteresowań w sposób oryginalny. W konkursie wzięło udział sześcioro chętnych gimnazjalistów. Natomiast drugi konkurs dotyczył napisania opowiadania o swoim hobby. Do udziału w nim zgłosiły się tylko dwie uczennice. Każdy  z uczestników  otrzymał dyplom oraz nagrodę, a najlepsze prace zakwalifikowały się do dalszego etapu.  Warto podkreślić, że praca Zuzanny Sierleji  zajęła pierwsze miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

Autor notatki: J. Kaptur-Konieczna