Udział uczniów w plastycznym konkursie o tematyce geograficznej

Uczniowie naszej szkoły
– M.Miazga ( II b),
– J.Strzelczyk (II b),
– Z.Wawrzyniak ( III a),
– W.Lewicka ( III b)
– K.Rogacka ( III c)
– M.Nuszkiewicz ( III c)
– M.Kuczyńska ( III c)
wzięli udział w plastycznym konkursie o tematyce geograficznej zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej „Do czego MORZE służyć może?”. Na konkurs płynęło 4812 prac plastycznych z całej Polski.
21 listopada 2016 r. Komisja Konkursowa dokonała przeglądu nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych. Jury wnikliwie oceniło prace plastyczne, biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość, estetykę oraz samodzielność wykonania.
Oceniający przyznali trzy główne miejsca w czterech kategoriach wiekowych i wyróżnili 200 prac. Uczniowie naszej szkoły otrzymali dyplomy uznania za udział w konkursie.

Autor notatki: M. Sławek